Uncategorized

Lietuvių kalba

By | vasario 27, 2017|Kategorijos: Uncategorized|Tags: , , |

Lietuvių kalbos pamokų metu yra siekiama padėti mokiniui sistemingai pasiruošti valstybiniam lietuvių kalbos egzaminui. Mokymosi programa yra suskirstyta literatūrinėmis srovėmis bei joms priklausančiais autoriais. Taip mokinys sistemingai mokosi visų trisdiešimt dviejų autorių litetarūrinius, biografijos, istorijos bei epochos kontekstus, taip pat išmoksta analizuoti svarbiausius programos autorių literatūrinius kūrinius, o tam, kad būtų užtvirtintas kiekvienas autoriaus kūrinys bei kontekstai, yra [...]

Istorija

By | vasario 27, 2017|Kategorijos: Uncategorized|Tags: , , , |

Istorijos pamokų metu siekiama ugdyti ilgalaikius istorijos įgūdžius bei efektyviai įtvirtinti gautas žinias. Nuosekliai mokantis pakanka vieno susitikimo per savaitę (pamokos trukmė derinama individualiai, atsižvelgiant į mokinio gebėjimus ir tikslus), kad pasiektume rezultatą. Pamokų metu daug dėmesio skiriama vizualiniams istorijos šaltiniams (karikatūros, žemėlapiai, iliustracijos) nagrinėti , kurie užima nemažą istorijos valstybinio brandos egzamino dalį. Kiekvienos pamokos metu [...]