„Mokslo skrydyje“ biologijos pamokų programa sudaroma atsižvelgiant į mokinio žinių lygį, laiką, likusį iki biologijos egzamino ir siekiamą egzamino rezultatą. Pamokos organizuojamos tiek individualiai, tiek nedidelėmis grupelėmis. Pamokų metu mokiniai supažindami su pagrindiniais biologijos dėsniais, ugdomas jaunuolių mąstymas, reikalingas norint sėkmingai išlaikyti biologijos valstybinį brandos egzaminą. Siekdami efektyvaus mokymosi, korepetitoriai biologijos teoriją moko struktūrizuotai (schemos, lentelės) bei pasitelkdami vaizdinę medžiagą – pateiktis, animacijas. Aktyvus mokinio dalyvavimas mokymo procese skatinamas keliant probleminius klausimus, diskutuojant ir žaidžiant mokomuosius žaidimus. Norint pasiekti aukštų biologijos brandos egzamino rezultatų teorinių žinių nepakanka, todėl per biologijos pamokas yra sprendžiamos tiek buvusių biologijos egzaminų, tiek „Mokslo skrydžio“ biologijos korepetitorių sudarytos užduotys, organizuojami savarankiški darbai. Ypač didelis dėmesys skiriamas dažniausiai daromoms klaidoms valstybiniame biologijos egzamine ir tinkamoms užduočių atsakymų formuluotėms. Siekiant, kad mokinys geriau įsisavintų pamokų metu įgytas žinias, yra užduodami namų darbai. Per biologijos pamokas mokiniai supažindinami su valstybinio biologijos brandos egzamino programa, užduočių pobūžiu ir konkrečiais reikalavimais, todėl mokinys po „Mokslo skrydžio” biologijos korepetitorių pamokų jausis drąsiai, užtikrintai ir be streso eis į biologijos VBE.