Istorijos pamokų metu siekiama ugdyti ilgalaikius istorijos įgūdžius bei efektyviai įtvirtinti gautas žinias. Nuosekliai mokantis pakanka vieno susitikimo per savaitę (pamokos trukmė derinama individualiai, atsižvelgiant į mokinio gebėjimus ir tikslus), kad pasiektume rezultatą. Pamokų metu daug dėmesio skiriama vizualiniams istorijos šaltiniams (karikatūros, žemėlapiai, iliustracijos) nagrinėti , kurie užima nemažą istorijos valstybinio brandos egzamino dalį. Kiekvienos pamokos metu rašomos apklausos, tam, kad patikrintume kaip mokinys įsisavino namų darbus ir temos informaciją. Bent kartą per pusantro mėnesio atliekamas didesnės apimties kontrolinis darbas, jį sudaro temos, kurias mokinys jau mokėsi. Kartą per ketvirtį rašomas bandomasis egzaminas, kad mokinys įprastų prie valstybinio brandos egzamino pildymo ir vertinimo sistemos. Mes siekiame tik aukščiausių rezultatų, nes nematome tikslo daryti tik tam, kad darytume. Nori gauti 100%? Mes žinome, kaip tai pasiekti!