Korepetitoriaus paslaugos

Sėkmės receptas – individualus mokymosi planas

Mūsų korepetitoriai  nelaukia „iš aukščiau“ duodamų nurodymų, jie  patys nuolat tobulina savo pamokų planą, kad pasiektų efektyvius rezultatus. Kalbant apie konkretesnius dėstymo metodus, vieni mūsų komandos korepetitoriai vadovaujasi kelių lygių metodu (krūvis didinamas palaipsniui), kiti perteikia žinias tolygiai (pagal temas ir potemes; darbo krūvis nesunkinamas) –  juk mokomieji dalykai išties labai skiriasi. Ruošdami mokinius egzaminams per pamokas neliepiame tuščiai užsirašinėti visko, ką diktuojame: kur kas naudingiau tą laiką praleisti aiškinantis sudėtingesnius ar mokiniams sunkiau suprantamus dalykus bei aptarti dažniausiai egzamine daromas klaidas.

Individualios ir grupinės pamokos

Korepetitoriai ruošia mokinius individuliai arba mažose grupėse. Užpildyti mokinių mokslo spragas ir padėti jiems mąstyti logiškai geriausia pasitelkiant kruopščią mokinių poreikių ir gebėjimų analizę, individualiai dirbant su kiekvienu iš jų – juk kiekvieno jaunuolio žinių bagažas yra skirtingas, todėl svarbu parinkti jam tinkamiausią mokymo metodiką bei efektyviai ir nuolat gilinti dėstomojo dalyko išmanymą.

Leidiniai

Profesionalios „Mokslo skrydžio“ knygos ruošiantis egzaminui.

Mūsų korepetitoriai yra išleidę specialias, egzaminui pasiruošti skirtas mokomąsias knygas, leidžiančias pasiekti pačius geriausius rezultatus. Galime garantuoti, kad kiekviena knyga yra išleista remiantis sukaupta patirtimi ir praktiniais rezultatais. Kiekvienas mūsų korepetitorius, siekdamas pagerinti savo mokymo kokybę ir palengvinti mokymąsi jaunuoliui, nuolat ieško inovatyvių idėjų ir jas įgyvendina, pavyzdžiui, chemijos korepetitoriai kitaip išdėstė ir pristatė visuomenei naujos struktūros periodinę cheminių elementų lentelę, padedančią mokytis ir leidžiančią paprasčiau išmokti naudotis įprastąja. Rengiant knygeles spaudai ir jas redaguojant buvo nuolat konsultuojamasi ir tikslinamasi su kiekvieno dalyko korepetitoriumi – tik taip, mūsų manymu, įmanoma parengti aukščiausios kokybės mokomąjį leidinį ir sumažinti galimų dalykinių bei korektūros klaidų skaičių. Tikimės, kad mūsų įmonės paslaugos pakeis Jūsų ir mokinių požiūrį į ruošimąsi valstybiniams egzaminams, o pats mokymasis bus malonus tarytum skrydis verslo klase.

  • mokslo skrydis

Periodinė cheminių elementų lentelė

Tai pirmasis „Mokslo skrydžio“ chemijos korepetitorių bendras darbas. Suvieniję patirtį, sudėlioję viską, ko reikia šiuolaikiniam jaunimui, norinčiam išmokti chemijos, mes sukūrėme struktūrizuotą priemonę, kuri padės mokantis chemijos: joje rasite ir formules, ir matavimo dydžių vertimo [...]

,,Pasirenk chemijos testui II dalis“

II chemijos testų dalis. Leidinys skirtas savo žinių lygio įsivertinimui ir spragų pasitikrinimui. Padarę visus 13 kontrolinių darbų, sužinosite ar daromos klaidos yra tik atsitiktinumas ir nesusikaupimo rezultatas, ar tai nuolat pasikartojančios klaidos. Suskaičiavę balus galėsite [...]

,,Pasirenk chemijos testui I dalis“

I chemijos testų dalis. Leidinys skirtas greitam ir kokybiškam tiek chemijos uždavinių, tiek teorijos kartojimui. Spręsdami šios knygos testus pakartosite ir organinę, ir neorganinę chemiją. 600 testo klausimų tikrai Jums leis suprasti, kurias temas dar reikia [...]

,,Pasirenk chemijos egzaminui“

Pirmasis Vytauto Černovo leidinys, išleistas dar 2008 m., yra skirtas stipriems mokiniams, siekiantiems kur kas gilesnių žinių, kurių nesuteikia mokykla. Paprastos užduotys sukuria tik paviršutiniškus įgūdžius, kurie nepraplečia mąstymo. Šioje knygoje dauguma temų nagrinėjamos kur [...]

Mokomieji dalykai

  • mokslo skrydis

Biologija

„Mokslo skrydyje“ biologijos pamokų programa sudaroma atsižvelgiant į mokinio žinių lygį, laiką, likusį iki biologijos egzamino ir siekiamą egzamino rezultatą. Pamokos organizuojamos tiek individualiai, tiek nedidelėmis grupelėmis. Pamokų metu mokiniai supažindami su pagrindiniais biologijos dėsniais, [...]

  • mokslo skrydis

Matematika

Matematika - sparčiausiai augantis „Mokslo skrydžio“ dalykas. Mūsų korepetitorių sukurtos ir ištobulintos programos padeda pasiekti labai aukštų rezultatų. Tai parodo ir mokinių skaičius - praeitais metais matematiką pas mus mokėsi 43 mokiniai, o šiais metais - 106 mokiniai. [...]

  • mokslo skrydis

Chemija

Stipriausias „Mokslo skrydžio“ dalykas, kadangi korepetitoriai padeda mokiniams pasiekti labai gerų rezultatų jau po pirmojo mėnesio. Valstybinio brandos egzamino rezultatą per mėnesį galima pasikelti 15-30 procentų daugiau nei iš pradžių buvo turėta. Šioje srityje yra išleistos [...]

Kursai

Biologija

Biologijos kursai – puikus būdas efektyviai pasiruošti valstybiniam biologijos egzaminui (VBE). Kursus sudaro 15 pamokų, kuriose išdėstoma visa teorija, atitinkanti VBE programą. Kiekvienoje 2 val. (astronominė) trukmės pamokoje vaizdžiai pateikiama susisteminta informacija. Be to, atsižvelgiant į [...]